Teklif Formu
  • Belge Yükle
  • Metin Gir

Ek Hizmetler

Lütfen ek hizmet seçiminizi yapınız.

Kişisel Bilgiler

Size ulaşabilmek için kişisel bilgilerinizi giriniz.

Her Şey Tamam

Referans Numaranız : .

Tüm bilgileriniz alındı. Lütfen onaylayarak formu gönderiniz.

DAS TERCÜME

Yenilikçi bir hizmet

DAS-Akademie tercüme departmanı, Türkçe-Almanca dilleri arasındaki her türlü çeviriyi, en mükemmel şekilde yapabilmek amacıyla, yüksek kalite hedefleri doğrultusunda hizmet vermektedir. Uzun yıllara dayanan tecrübenin tüm izlerini taşıyan tercüme faaliyetleri, sadece Almanca diline odaklanan ve uzmanlaştığı Almanca ile ilgili çok geniş bir yelpazede hizmet sunan DAS Akademie' nin hizmetlerini tamamlar nitelikte ve standart kalite beklentilerinin çok ötesinde çözümler sunmaktadır.

"DAS Akademie Tercüme Hizmetleri : Tercümeden Fazlası"

DAS Akademie Tercüme' De SİZE UYGUN BİR ÇÖZÜM MUTLAKA VAR

DAS Akademie Tercüme, sunduğu birbirinden farklı hizmetler ve
hizmet paketleri ile sizi farklı bir deneyime davet ediyor.

Teklif Al

 

Blog

Doğru Tercümenin Önemi  

Doğru Tercümenin Önemi

İçinde bulunduğumuz çağda uluslararası etkileşimin ne kadar önemli olduğu ortada. Bu etkileşimde en önemli rolü üstelenen ise tercüme oluyor. Ancak gerek ülkemizde gerekse yurt dışında tercüme alanında çok yanlış algıların mevcut olduğundan söz etmek gerekir. Bir dili iyi bir düzeyde biliyor olmak tercüme yapılabileceği anlamına gelmez. Çünkü tercüme kendi içerisinde çok daha fazla sayıda dinamiği olan bir kavramdır. Doğru tercüme yapabilmek için dili biliyor olmanın yanı sıra söz konusu dile hakimiyet ve özellikle lokalizasyon noktasında da bir yeterlilik gerekir. Doğru tercüme hayatın her alanında önem taşır. Kurumlar arası iletişimden reklam ve pazarlama çalışmalarına kadar aklınıza gelebilecek tüm alanlarda tercümenin eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapılması çok büyük önem taşır.
Tercümede Önemli Olan Unsurlar
Tercüme çalışmaları kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. Bunlara hukuki, tıbbi, siyasi, edebi, sanatsal, bilimsel, medikal gibi örnekler verebiliriz. Her bir tercüme çeşidinde bu türe uygun bir dil kullanılması gerekir. Aynı zamanda uygun üslubun seçilmesi ve dil akıcılığının en doğru şekilde yakalanması da büyük önem taşır. Tüm bunlarla birlikte tercümeyi gerçekleştiren kişinin tercüme yaptığı alandaki terimler konusunda da bilgi donanımına sahip olması gerekir. .

Devamı
Lokalizasyon  

Lokalizasyon

Kelime anlamı “yerelleştirme” olan lokalizasyon, profesyonel tercüme alanında en önemli kavramlardan biridir. Herhangi bir metnin yerel kalıplara en uygun kelimelerle çevrilmesi için tercümenin lokalizasyon dahilinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Devamı


Proofreading  

Proofreading Nedir?

Yazım çalışmalarının en önemli aşamalarından biri proofreading aşamasıdır. Genel olarak proofreading bir metnin gramerinin düzenlenmesi, yazım hatalarının olup olmadığının kontrol edilmesi ve noktalama işaretlerinin kontrolü gibi çeşitli çalışmaları içeren bir aşamadır.

Devamı

Doğru Tercümenin Önemi

İçinde bulunduğumuz çağda uluslararası etkileşimin ne kadar önemli olduğu ortada. Bu etkileşimde en önemli rolü üstelenen ise tercüme oluyor. Ancak gerek ülkemizde gerekse yurt dışında tercüme alanında çok yanlış algıların mevcut olduğundan söz etmek gerekir. Bir dili iyi bir düzeyde biliyor olmak tercüme yapılabileceği anlamına gelmez. Çünkü tercüme kendi içerisinde çok daha fazla sayıda dinamiği olan bir kavramdır.

Doğru tercüme yapabilmek için dili biliyor olmanın yanı sıra söz konusu dile hakimiyet ve özellikle lokalizasyon noktasında da bir yeterlilik gerekir. Doğru tercüme hayatın her alanında önem taşır. Kurumlar arası iletişimden reklam ve pazarlama çalışmalarına kadar aklınıza gelebilecek tüm alanlarda tercümenin eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapılması çok büyük önem taşır.

Tercümede Önemli Olan Unsurlar

Tercüme çalışmaları kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. Bunlara hukuki, tıbbi, siyasi, edebi, sanatsal, bilimsel, medikal gibi örnekler verebiliriz. Her bir tercüme çeşidinde bu türe uygun bir dil kullanılması gerekir. Aynı zamanda uygun üslubun seçilmesi ve dil akıcılığının en doğru şekilde yakalanması da büyük önem taşır. Tüm bunlarla birlikte tercümeyi gerçekleştiren kişinin tercüme yaptığı alandaki terimler konusunda da bilgi donanımına sahip olması gerekir.

En önemli dinamiklerden birinin “doğru hissi verebilmek” olduğu unutulmamalı! Tercüme edilen metinde verilen hissin kaybolmaması ve aynı bağlamda bir tercüme çalışmasının yapılması gerekiyor. İşte profesyonellik bu noktada önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yapılan çalışma neticesinde ortaya çıkan metnin net, eksiksiz, anlaşılır ve aynı hissi verebilen bir metin olması, bir tercüme çalışmasının profesyonelliğinden söz edebilmek için ön koşuldur.

Doğru gramer ile hazırlanan ve terminolojisinin de konuya uygun olduğu bir tercüme çalışması, amacına ulaşır. Unutulan tek bir kelime ya da hatalı çevrilen tek bir cümle tüm metnin anlamını değiştirebilir. Hatta metnin vermek istediği duygudan uzaklaşmasına dahi sebebiyet verebilir. İşte bu nedenle hangi tercüme türü üzerine çalışılıyor olunursa olunsun, çevirinin adeta bir cerrah titizliğinde gerçekleştirilmesi gerekir. Herhangi bir alanda tercüme çalışmasına ihtiyaç duyanların rotasını profesyonellikten asla uzaklaştırmaması, güvenilir bir tercüme için büyük önem taşıyor.

Lokalizasyon

Kelime anlamı “yerelleştirme” olan lokalizasyon, profesyonel tercüme alanında en önemli kavramlardan biridir. Herhangi bir metnin yerel kalıplara en uygun kelimelerle çevrilmesi için tercümenin lokalizasyon dahilinde gerçekleştirilmesi gerekir. Herhangi bir cümle ya da kelime her ülkede, her bölgede aynı hissi yaratmaz. Hatta bazı kelimeler bazı bölgelerde farklı anlamlarda kullanılır. Tercümenin en doğru şekilde yapılabilmesi için yerel kültür noktasında bir yeterliliğe sahip olunması gerekir.

Lokalizasyon ve Çeviri Arasındaki Fark

Çeviri ile lokalizasyon her ne kadar birbirine yakın kavramlar olarak düşünülse de “kelimelerin yarattığı his” noktasında bu iki kavramda ciddi bir ayrım söz konusu olur. Belirli kurallar çerçevesinde kaynak metne bağlı kalınarak gerçekleştirilen tercüme işlemi, en genel şekliyle “çeviri” olarak adlandırılır. Lokalizasyon ise hedef dile her açıdan hakimiyet gerektirir. Ancak sadece dile hakimiyet de yeterli değil, aynı zamanda yerel kültüre de hakim olunması önemli bir ön koşul olarak karşımıza çıkıyor.

Konuyu daha da basitleştirmek gerekirse halk arasında duygu ve düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edildiğinin bilinmesi gerekiyor. Başarılı bir lokalizasyon çalışmasından söz edebilmek için kültürel anlamda da dile hakimiyetin neden bu denli önemli olduğu daha net ortaya çıkıyor. Sadece kelime olarak karşılığını bilmek bir dile her anlamda hakim olmak anlamına gelmez. Konuyu daha kolay kavramak için rotanızı yabancı firmaların sloganlarına çevirebilirsiniz.

Bu sloganlar birebir kelime anlamları ile çevrildiğinde çoğu zaman hiçbir anlam ifade etmez. İşte bu noktada devreye lokalizasyon girer ve sloganların farklı ülkelerde aynı hissi yaratacak kelimelerle çevrilmesi için bir çalışma gerçekleştirilir.

Lokalizasyon Hangi Alanlarda Kullanılır?

İlk olarak akla gelen elbette filmler oluyor. Lokalizasyonun belki de önemini en net şekilde ortaya koyduğu alanlar filmlerdir. Ancak sadece bu alanda değil, reklam ve pazarlama alanında da lokalizasyona ihtiyaç duyulur. Marka konumlandırma, oyun yerelleştirmeleri hatta yabancı formatlı programların ülkeye uyarlanması gibi alanlarda dahi lokalizasyona gereksinim duyulur. Kitap çevirilerinde de son derece önemli olduğundan söz etmeye gerek dahi yok. Özetlemek gerekirse tercümeden söz edilen her alanda lokalizasyona da ihtiyaç doğar!

 

 

Proofreading Nedir?

Yazım çalışmalarının en önemli aşamalarından biri proofreading aşamasıdır. Genel olarak proofreading bir metnin gramerinin düzenlenmesi, yazım hatalarının olup olmadığının kontrol edilmesi ve noktalama işaretlerinin kontrolü gibi çeşitli çalışmaları içeren bir aşamadır. Herhangi bir materyalin yazım işleminin tamamlanmasının ardından yapılan bu çalışma hatasız bir yazım için uygulanması gereken en önemli aşamadır.

Tercüme alanında bu kelime sadece “son kontrol” olarak değerlendiriliyor olsa da aslında genel olarak bir “kalite kontrol” aşaması olduğu söylenebilir. Çünkü bu aşamada sadece yazım kontrolü değil, aynı zamanda metnin bütünlüğüne dair kontroller de gerçekleştirilir. Özellikle birden fazla tercüman tarafından çevrilen metinlerde bu çalışma çok daha fazla önem taşıyor.

Sözleşme, kitap, araştırma, tez, makale gibi her türlü metin üzerinde mutlaka uygulanması gereken proofreading terminolojik açıdan da önem taşıyan bir çalışmadır. Metnin anlatım bozukluğu ya da anlam bozukluğu içerip içermediğinin de anlaşılabilmesi için bu çalışmanın alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Tercüme sektöründe proofreading ayrı bir uzmanlık alanıdır.

Proofreading Kimler Tarafından Yapılmalı?

Bu çalışmayı yapacak olan kişinin kesinlikle dil bilgisi kurallarına hakim olması gerekir. Aynı zamanda yazım bilgisi ve noktalama işaretleri kullanımı konusunda da yeterli donanıma sahip olması büyük önem taşıyor. Proofreading asla basit bir redaksiyon çalışması olarak değerlendirilmemeli! Redaksiyondan çok daha fazlasını kapsar ve özellikle iki farklı noktada uzmanlık gerektirir. Bunların ilki gramer ve ikincisi de tarzdır. İkinci özellik olan tarz bu çalışmanın kalite düzeyinde de belirleyici bir unsur olabiliyor.

Çünkü bir metnin belirli bir tarz içermemesi, anlaşılmasını oldukça güçleştirir. Tek bir tercüman tarafından yapılan çevirilerde bu duruma daha az rastlansa da bir ekip tarafından gerçekleştirilen çevirilerde sıklıkla yaşanır. Belirli bir tarz çerçevesinde tercüme çalışmasının gerçekleştirilebilmesi bir ekip söz konusu olduğunda zorlaşsa da, yapılacak proofreading çalışması ile tarz noktasında bir bütünlük elde edilebilir.

Proofreading çalışmasının profesyonel tercümanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Özellikle akademik anlamda önem taşıyan tüm metinlerin bu alanda uzmanlaşmış bir isim tarafından düzeltilmesi ve kalite kontrolünden geçirilmesi büyük önem arz eder.

İletişim Bilgileri

DAS Akademie İzmir
Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak
No: 5, Z 102, Alkan İş Hanı
Çankaya / İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 445 10 08