Telc Sınavlarında Kopya Çekme Teşebbüsü Hakkında

telc sınavı esnasında, herhangi bir şekilde kopya çekmek veya kopya çekmeye teşebbüs etmek, sınav kurallarının açıkça ihlali sayılmaktadır.

Sınav esnasında, böylesi bir durumun sınav gözetmenleri tarafından tespit edilmesi halinde, katılımcının soru kitapçığı ve cevap kağıdı derhal alınmakta, duruma ilişkin tutanak düzenlenmekte ve mevcut delilleriyle birlikte telc Genel Merkezine doğrudan bilgilendirmede bulunulmaktadır. Böylesi bir durumda katılımcının sınavı geçersiz sayılmaktadır.

Lütfen Dikkat! Sınav esnasında gözetmenlerce herhangi bir kopya teşebbüsü tespit edilmese dahi, böylesi bir eyleme kalkışıldığı cevap kağıtlarından da anlaşılabilmekte ve telc Genel Merkezi tarafından yapılan detaylı değerlendirmelerde bireysel veya grup olarak sınav iptali yapılabilmektedir.

Kopya nedeniyle yapılan sınav iptallerinde, sınav kurallar gereği katılımcıların itiraz hakkı bulunmamakta, yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için, kesinlikle kopya teşebbüsünde bulunmamanızı, sınav öncesinde veya sınav esnasında böylesi bir duruma şahit olmanız halinde derhal sınav gözetmeninizi bilgilendirmeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

Sınavın ilgili bölümlerinde, önceden ezberlenmiş metinlerin tarafınızca ve/veya katılımcı grubu tarafından olduğu şekliyle aynen kullanılması, telc tarafından yapılacak olan sınav değerlendirmesinde olumsuz bir izlenim uyandırabilmekte ve hatta sınavınızın iptaline yol açabilmektedir.