#4 AB Ortak Dil Kriterleri Doğrultusunda Eğitim

DAS Akademie sunduğu tüm eğitim programlarında AB Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda müfredat izlemekte ve öğrenci dil gelişimlerini bu doğrultuda takip etmektedir. Bu sayede, uluslararası kriterler doğrultusunda ve standart bir eğitim sunulabilmektedir.