KURS BİLGİ TALEBİ VE BAŞVURU FORMU

DAS Akademie tarafından sunulan kurs ve online eğitim programları hakkında detaylı bilgi almak artık çok kolay!

Sayfanın alt kısmında yer alan Bilgi Talebi ve Başvuru Formu‘nu doldurarak, Almanca eğitim programlarımız hakkında bilgi alabilir ve sizin için en uygun eğitim programını belirlemek için DAS Akademie Öğrenci İşleri yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz. DAS Akademie tarafından sunulan Almanca kurs programları, özel dersler vb. tüm eğitim içeriği ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz!

Başvuru formumuzu doldurmanız ve göndermenizin ardından, DAS Akademie Öğrenci İşleri Ofisi sizinle irtibata geçecek ve size en uygun çözümler konusunda yardımcı olarak Almanca kurs programlarımız hakkında tarafınızı bilgilendirecek. Eğer kayıt olmak isterseniz tüm kayıt süreci boyunca yardımcı olacaktır.

Sizi de “DAS Akademie Ailesi” nin bir ferdi olarak aramızda görebilmek ümidi ile…

*Başvuru formumuzu doldurmak kurs programlarımıza kayıt olmak anlamına gelmemektedir. Almanca programlarımız hakkında bilgi almak için de başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

 

 

 

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.

KURSİYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

 

  Özel Alman Dil Hiz. Eğt. Ter. Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Kursiyer  Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri : Adı-soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti
İletişim Bilgileri : Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, İkamet Edilen Şehir
Özel Nitelikli kişisel

Veriler

:

 

Diğer : Okunan/mezun olunan okul, meslek

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Kayıt işleri sırasında kullanılması,
 • Kayıt sözleşmesi gereği mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Eğitim Sözleşmesinin ifası sırasında kullanılması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurslar hakkında tarafınıza bilgi aktarılması,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (3) maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • Kurs için başvuru yapıldığı sırada işlenmesi,
 • Kurs için kayıt yapıldığı sırada işlenmesi,
 • Fiziki ve elektronik ortamda işlenmesi,

  5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca kursiyerin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Dil kursuna kayıt sırasında elektronik veya fiziki ortamda aktarılabilecektir.

 

6. Yurtdışına Aktarım

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, bordrolamaya ilişkin işlemlerin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla

aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • ‘’İsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No.5 D:Z02 Çankaya/İzmir  ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • ozelalmandilhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@das-akademie.de adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

 

Okudum, anladım. _______________

Yaklaşan Etkinlikler