telc Sınav Seviyeleri

telc Türkiye Yetkili Sınav Merkezi DAS Akademie tarafından uygulanan telc sınav seviyeleri listesi:

telc Deutsch A1 #

Yaklaşık 100 – 150 saat ders almış olan katılımcılara yönelik bir sınavdır. Sınavda başarılı olmak için, A1 düzeyinde (örneğin tanışma, yeme, içme, alışveriş, ev gibi somut gereksinimlerle ilgili konularda) çok basit bir şekilde anlaşabiliyor olmanız gerekir. Gramer konusunda çok temel yapıların bazılarını kullanabilmelisiniz.

telc Deutsch A1 Junior #

İlk ve ortaöğretim öğrencileri için uygun bir sınavdır. Yine A1 seviyesinde somut gereksinimleri karşılayabilecek seviyede Almanca biliyor olmalısınız. Bu sınav DAS Akademie bünyesinde okullarda veya sınav merkezimizde gerçekleştirilebilir.

telc Deutsch A2 #

Yaklaşık 250 – 300 saat Almanca dersi görmüş olan katılımcılara ve tüm yaş gruplarına uygun olan genel dil sınavıdır. Sınavda başarılı olmak için A2 düzeyinde, günlük yaşamda en temel şekilde anlaşabilir ve kısa konuşmalar yapabiliyor olmalısınız. Temel gramer yapılarını da doğru kullanabilmelisiniz.

telc Deutsch A2+ Beruf #

Mesleğe yönelik Almanca sınavıdır. Bu sınavla A2 düzeyinin üzerindeki dil becerilerinizi ispatlayabilirsiniz. Bu nedenle telc Deutsch A2‘den biraz daha iddialı bir sınavdır. Sınavda başarılı olmak için günlük mesleki hayatınızdaki tipik durumlarda en temel şekilde anlaşabiliyor olmalısınız. Örneğin mail, sipariş ve yönetmelikleri okuyabilir, basit telefon görüşmeleri yapabilir, işiniz hakkında konuşabilir ve kısa mesajlar yazabilmelisiniz. Temel gramer yapılarını da doğru kullanabilmelisiniz.

telc Deutsch A2 Schule #

Ortaöğretim ve lise öğrencileri için uygun olan genel dil sınavıdır. Yaklaşık 300 – 400 ders saati arası, yabancı dil olarak Almanca öğrenmiş olan öğrenciler DAS Akademie bünyesinde okullarda veya sınav merkezimizde bu sınava girebilirler. Sınavda başarılı olmak için tipik günlük durumlarda en temel şekilde anlaşabiliyor ve kısa konuşmalar yapabiliyor olmalısınız. Temel Gramer yapılarını doğru kullanabilmelisiniz.

telc Deutsch B1 #

Temel Almanca dil bilgisine sahipseniz sizin için en doğru sınavdır. Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan dil bilgisi düzeyini belgeler. B1 düzeyinde sınavda başarılı olabilmek için günlük hayatınızda, seyahatte ve sizi ilgilendiren konularda temel ve birbiriyle bağlantılı cümlelerle anlaşabilmelisiniz. Yaşadıklarınızdan bahsedebilmeli, hedefler betimleyebilmeli ve bir fikri gerekçelendirebilmelisiniz. En önemli gramer yapılarını genel olarak doğru kullanabilmelisiniz.

telc Deutsch B1+ Beruf #

Mesleki dil sınavıdır. Bu sınav, telc B1 düzeyinden daha iddialı bir sınavdır. Sınavda başarılı olabilmek için günlük iş hayatınızda temel ve birbiriyle bağlantılı cümlelerle görüş bildirebilmelisiniz. İşiniz, şirketiniz ve şirketinizin ürünleri hakkında konuşabilmeli; en önemli gramer yapılarını genel olarak doğru kullanabilmelisiniz.

telc Deutsch B1 Schule #

Almanca temel dil bilgisine sahip öğrencilere uygun bir sınavdır. Burada genel dil bilgisi gençlere yönelik konularla sınanır. Sınavda başarılı olabilmek için, B1 düzeyinde günlük hayatınızda, seyahatte ve kendinizi ilgilendiren konularda temel ve birbiriyle bağlantılı cümlelerle anlaşabilmelisiniz. Yaşadıklarınızdan bahsedebilmeli, hedefler betimleyebilmeli ve bir fikri gerekçelendirebilmelisiniz. En önemli gramer yapılarını genel olarak doğru kullanabilmelisiniz. Bu sınav DAS Akademie bünyesinde okullarda veya sınav merkezimizde gerçekleştirilebilir.

telc Deutsch B1-B2 Beruf #

Mesleki dil sınavıdır. Sınavda başarılı olabilmek için Almanca bilginizi daha ileri seviyede kullanabilmeli ve karmaşık konular hakkında konuşabilmelisiniz. İş hayatınızda ileri seviye ve birbiriyle bağlantılı cümlelerle görüş bildirebilmelisiniz. İşiniz, şirketiniz ve şirketinizin ürünleri hakkında konuşabilmeli, en önemli gramer yapılarını doğru kullanabilmelisiniz. Belli koşullar altında durumun avantaj ve dezavantajlarını belirtebilmeli, konulara birkaç farklı bakış açısıyla yaklaşabilmelisiniz.

telc Deutsch B2 #

İleri düzeyde genel Almanca sınavıdır. Sınavda başarılı olmak için B2 düzeyinde kendinizi açık ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilmelisiniz, görüşünüzü başarılı bir şekilde açıklayıp muhatabınızla çözümler geliştirebilmelisiniz. Kendi uzmanlık alanınızda ve çoğu genel konularda geniş bir kelime dağarcığınız olmalıdır. Gramer konusunda oldukça başarılı olmalısınız.

telc Deutsch B2+ Beruf #

Mesleğe yönelik ileri düzeyde Almanca sınavıdır. B2+ düzeyinde kendinizi açık ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilmelisiniz. Görüşünüzü başarılı bir şekilde açıklayıp muhatabınızla çözümler geliştirebilmelisiniz. Kendi uzmanlık alanınıza giren metinlerle olduğu gibi, çok yakından aşina olmadığınız konuları ele alan metinlerle de çalışabilmelisiniz. Geniş bir kelime dağarcığına sahip olup, formel iş mektupları, raporları ve tutanakları yazabilmelisiniz. Gramer konusunda oldukça başarılı olmalısınız.

telc Deutsch B2-C1 Beruf #

Mesleğe yönelik okuma, yazma, dinleme ve konuşma konularında ileri düzeyde bir Almanca sınavıdır. Bu düzeyde Almancayı akıcı bir biçimde konuşabilmeli ve kendinizi açık ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilmelisiniz. Almanca deyimleri doğru bir şekilde kullanabilmelisiniz. Görüşünüzü başarılı bir şekilde açıklayıp muhatabınızla çözümler geliştirebilmelisiniz. Kendi uzmanlık alanınıza giren metinlerle olduğu gibi, çok yakından aşina olmadığınız konuları ele alan metinlerle de çalışabilmelisiniz. Geniş bir kelime dağarcığına sahip olup, formel iş mektupları, raporları ve tutanakları yazabilmelisiniz. Gramer konusunda oldukça başarılı olmalısınız.

telc Deutsch B2-C1 Medizin #

Almanya’da bir hastanede çalışmak isteyen tıp doktorları için iki seviyeyi kapsayan bir Almanca dil sınavıdır. Bu sınav, Alman hastanelerinde konuşulan, tıp alanına özgü Almanca dil yeterliliğinizi ölçmektedir. Sınavda beklenilen sözcük bilgisi ve yapısal yeterlilikler B2 ve C1 sınavları düzeyindedir. Sınavda dört ana becerilerdeki performansınız değerlendirilir: Dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Sınav sonucunda hangi alt testte B2, hangisinde C1 seviyesinde olduğunuz ayrıntılı olarak belgelendirilir.

B2 düzeyinde kendinizi açık ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilmeli, görüşünüzü başarılı bir şekilde açıklayıp muhatabınızla çözümler geliştirebilmelisiniz. Kendi uzmanlık alanınızda ve çoğu genel konularda geniş bir kelime dağarcığınız olmalıdır. Konuşma dilinde kullanılan deyimleri anlayabilmeli, farklı üslupları bilinçli bir biçimde kullanabilmelisiniz. telc sınav seviyeleri arasında biraz daha zorluk seviyesi yüksek olan bu sınavda gramer yapılarını doğru kullanma becerinizi sürekli olarak yüksek tutmalısınız.

telc Deutsch B2-C1 Medizin Fachsprachprüfung (telc FSP Sınavı) #

Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri referans alınarak B2 ve C1 seviyesinde ve tıp alanında Almanca yeterliliğinizi ölçen, Almanya’dan bir tıp doktoru eşliğinde yapılan ve Almanya’daki Sağlık Bakanlığı tarafından belirli eyaletlerde geçerli sayılan dil sınavıdır. Almanca konuşulan ülkelerde çalışmak isteyen tıp doktorları için şart koşulan bir sınavdır. Yazılı sınavda hastane ve çalışma ortamı ile ilgili yazılı becerileriniz test edilirken, sözlü sınavda ise doktorların tıbbi notları odağında belli spesifik konular üzerinde dile olan hakimiyetinizi göstermeniz gereklidir.

Sınavda başarılı olmak için Almanca konuşulan ülkelerdeki hastanelerde sıklıkla karşılaşılan durumlara dair tıbbi Almanca kelimeleri biliyor olmalısınız. Sınav, Haziran 2014’te Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Sağlık Yönetmeliği ile uyumludur. Sınav sonucunda B2 ve C1 seviyesinde Almanca bilginiz ayrıntılı olarak belgelendirilir. B2 düzeyinde hastane ortamında karşılaşılan durumlarda kendinizi açık ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilmeli, görüşünüzü başarılı bir şekilde açıklayıp hasta-doktor ilişkisi içinde çözümler geliştirebilmelisiniz. Kendi uzmanlık alanınızda ve çoğu genel konularda çok geniş bir kelime dağarcığınız olmalıdır. Konuşma dilinde kullanılan deyimleri anlayabilmeli, farklı üslupları bilinçli bir biçimde kullanabilmelisiniz. telc sınav seviyeleri arasında biraz daha zorluk seviyesi yüksek olan bu sınavda gramer yapılarını doğru kullanma becerinizi sürekli olarak yüksek tutmalısınız.

telc Deutsch C1 #

İleri düzeyde Almanca sınavıdır. Sınav, çok iyi Almanca bilmeyi gerektiren, sosyal ve profesyonel ortamlarda ve akademik çalışmalarda kullanılmak üzere yetişkinlere yöneliktir. C1 düzeyinde kendinizi akıcı ve spontane bir biçimde ifade edebilmelisiniz. Konuşma dilinde kullanılan deyimleri anlayabilmeli, farklı üslupları bilinçli bir biçimde kullanabilmelisiniz. Gramer yapılarını doğru kullanma becerinizi sürekli olarak yüksek tutmalısınız.

telc Deutsch C1 Beruf #

İleri düzeyde mesleğe yönelik ve genel Almanca sınavıdır. Sınav çok iyi Almanca bilmeyi gerektiren mesleklere aday olanlara yöneliktir. Sınavda başarılı olmak için C1 düzeyinde kendinizi akıcı ve spontane bir biçimde ifade edebilmelisiniz. Konuşma dilinde kullanılan deyimleri anlayabilmeli, farklı üslupları bilinçli bir biçimde kullanabilmelisiniz. Gramer yapılarını doğru kullanma becerinizi sürekli olarak yüksek tutmalısınız.

telc Deutsch C1 Hochschule #

Üniversiteye yönelik ileri düzeyde Almanca sınavıdır. Sınav, ders dilinin Almanca olduğu bir üniversitede okumak isteyen, okumakta olan ya da akademisyen olarak bulunan ve bu amaçla Almanca bilgisini belgelemek isteyen yetişkinlere yöneliktir. Bu sertifika ile öğrenciler, Almanya’daki tüm üniversitelerde istisnasız kabul görmektedir. C1 düzeyinde kendinizi akıcı ve spontane bir biçimde ifade edebilmelisiniz. Konuşma dilinde kullanılan deyimleri anlayabilmeli, farklı üslupları bilinçli bir biçimde kullanabilmelisiniz. Gramer yapılarını doğru kullanma becerinizi sürekli olarak yüksek tutmalısınız.

telc Deutsch C2 #

Almanca bilgisi ana dil düzeyine yakın olanlar içindir. Sınav Almanya’da yaşayan üniversite öğrencileri ve mezunlarına, mükemmel Almanca bilgisi gerektiren meslek adaylarına ve yurt dışında Alman Dili ve Edebiyatı programlarının üst sınıflarını okuyan öğrencilere yöneliktir. C2 düzeyinde sınavda başarılı olmak için, okuduğunuz ve dinlediğiniz neredeyse her şeyi zorlanmadan anlayabilmelisiniz. Konuşurken kendinizi spontane, yerinde ve çok akıcı bir biçimde ifade edebilmelisiniz. Okuduğunuz ve dinlediğiniz çeşitli kaynaklardan aldığınız bilgileri tümleşik bir anlatım ile yansıtabilmelisiniz.

 

telc Sınav Seviyeleri ilgili olarak, telc Türkiye Yetkili Sınav Merkezi olan DAS Akademie’den detaylı bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz.